§ 1. Postanowienia ogólne


1. Sklep jest dostępny pod adresem internetowym: https://alohabodytemple.com i prowadzony jest przez firmę: Anna Zaleska Bodytemple – przestrzeń pracy z ciałem, z siedzibą przy ul. Askenazego 7/46 03-580 Warszawa; NIP: 8451657835; my@alohabodytemple.com, zwaną dalej “Usługodawcą”.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)
4. Przedmiotem świadczeń są sesje masaży, terapie, sesje dźwiękoterapii oraz warsztaty opisane szczegółowo w ofercie znajdującej się na stronie.

§ 2. Wymagania techniczne.


1.  komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
2. dostęp do poczty elektronicznej
3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefoxw wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej

§ 3.  Rezerwacje


Rezerwacja sesji
1. Rezerwacja sesji masażu odbywa się za pomocą serwisu Asysto.pl dostępnego pod adresem: alohabodytemple.com/rezerwacje, alohabodytemple.asysto.pl
2. Po dokonaniu rezerwacji nabywca otrzyma zwrotny e-mail na podany podczas rezerwacji adres email, potwierdzający przyjęcie rezerwacji oraz zawierający komplet danych jej dotyczących, w tym nr rezerwacji.
3.  Klient ma 24 godziny na opłacenie zarezerwowanej sesji. Po tym czasie rezerwacja jest automatycznie anulowana, a klient zostanie o tym poinformowany emailem.
4. W przypadku odwołania rezerwacji opłaconej, wcześniej niż na 3 dni przed terminem zwracana jest cała kwota. Link do anulowania rezerwacji jest w mailu wysłanym podczas dokonywania rezerwacji.
5. W przypadku odwołania rezerwacji opłaconej na 72 – 24 godziny przed terminem zwracane jest 50% kwoty.
6. W przypadku odwołania rezerwacji opłaconej na mniej niż 24 godziny przed terminem sesji nie ma możliwości anulowania rezerwacji, a opłata nie jest zwracana.

Rezerwacja wejściówek na koncerty
1. Zakup wejściówki  odbywa się za pomocą serwisu Asysto.pl dostępnego pod adresem: alohabodytemple.com/rezerwacje, alohabodytemple.asysto.pl
2. Potwierdzeniem zakupu wejściówki jest zwrotny e-mail z numerem rezerwacji.
3. Anulowanie rezerwacji i zwrot wpłaty możliwy jest na 24 godziny przed wydarzeniem.
4. Na mniej niż 24 godziny przed wydarzeniem opłata za wejście nie jest zwracana.

Rezerwacja miejsc na warsztatach
1.  Rezerwacja miejsca na warsztatach odbywa się za pomocą serwisu Asysto.pl dostępnego pod adresem: alohabodytemple.com/rezerwacje, alohabodytemple.asysto.pl
2. Potwierdzeniem zakupu wejściówki jest zwrotny e-mail z numerem rezerwacji.
3. Opłata pobierana jest na poczet rezerwacji miejsca i stanowi bezzwrotny zadatek.
4. Pozostałą kwotę należy zapłacić najpóźniej w pierwszym dniu warsztatów. 

§ 4.  Reklamacje


1. W przypadku niewykonania usługi lub wykonania jej niezgodnie z umową, postanowieniami w/w regulaminów lub przepisami prawa, usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. W sprawie reklamacji należy kontaktować się z Anną Zaleską lub Robertem Stępniem pisząc na adres: my@alohabodytemple.com, lub kontaktując się pod numerem telefonu 501075938, lub 663513143
3. treść reklamacji powinna zawierać: nr rezerwacji oraz wszystkie informacje opisujące nieprawidłowość w wykonaniu usługi, w tym datę i miejsce wykonania usługi.
4.  Usługodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do treści reklamacji. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie alohabodytemple.com Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje realizację usługi. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz żądania ich usunięcia, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).