Regulamin kart upominkowych / voucherów na masaż

  • Karty upominkowe są ważne 3 miesiące
  • Karty wydawane są z datą upływu jej ważności podaną na karcie. Po tym terminie, karty te uprawniają jedynie do 20% zniżki na zabieg, na który karta została wydana, lub na inny w tej samej cenie.
  • Niewykorzystaną kartę można zwrócić w ciągu siedmiu dni od daty zakupu.
  • Osoba zgłaszająca się z kartą może ją wykorzystać na inny zabieg niż została wydana, o ile zabieg ten nie będzie droższy.